Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Venres, 19 de agosto de 2011 Páx. 25199

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2011 pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas en virtude da Orde do 4 de xaneiro de 2011, pola que se fai pública a concesión de axudas para a promoción, produción e edición do libro galego, no que se refire á materialización dos grandes proxectos editoriais, publicada no Diario Oficial de Galicia número 5, do 10 de xaneiro.

A Orde do 4 de xaneiro de 2011 (Diario Oficial de Galicia n.º 5, do 10 de xaneiro) aprobou as bases e convocou as axudas para a promoción, produción e edición do libro galego, no que se refire á materialización dos grandes proxectos editoriais para o ano 2011.

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade da publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

Resolvo:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.04.432A.770.0 Grandes proxectos editoriais.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2011.

Roberto Varela Fariña
Conselleiro de Cultura e Turismo

ANEXO
Grandes proxectos editoriais

Armonía Universal-Servicios Artísticos.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

A música nas catedrais galegas (5 volumes)

Autor: Rafael Mañez Martorell

1.336,50 €

5.346,00 €

6.682,50 €

13.365,00 €

La música medieval en Galicia (5 volumes)

Autor: Manuel Rey Olleros

1.113,75 €

4.455,00 €

5.568,75 €

11.137,50 €

Total editorial

2.450,25 €

9.801,00 €

12.251,25 €

24.502,50 €

Ediciones Bolanda, S.L.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

A catedral oculta os ritos dos peregrinos en Santiago

Autor: VV.AA.

760,46 €

3.041,82 €

3.802,27 €

7.604,55 €

Historia do fútbol galego (4 volumes)

Autor: Carlos Fernández Santander

1.037,76 €

4.151,04 €

5.188,80 €

10.377,60 €

Total editorial

1.798,22 €

7.192,86 €

8.991,07 €

17.982,15 €

Edicións do Cumio, S.A.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Xogos Musicais Galegos

Autor: Luis Prego

361,01 €

1.444,03 €

1.805,04 €

3.610,08 €

Cogomelos de Galicia

Autor: José Manuel C. Marcote

496,64 €

1.986,56 €

2.483,20 €

4.966,40 €

A Escolma. Lendas de Ourense

Autor: Miguel Mosquera Paans

254,40 €

1.017,60 €

1.272,00 €

2.544,00 €

Os morenos de lavadores

Autor: Miguel Pérez-Xerardo Santomé

437,92 €

1.751,68 €

2.189,60 €

4.379,20 €

Manual de danza galega

Autora: Edith Cotilla-Gustavo Couto

408,10 €

1.632,38 €

2.040,48 €

4.080,96 €

Petroglifos de Galicia

Autora: Buenaventura Aparicio-Antonio de

248,32 €

993,28 €

1.241,60 €

2.483,20 €

Total editorial

2.206,39 €

8.825,53 €

11.031,92 €

22.063,84 €

Edicións Nigra Trea, S.L.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Xoán Branco e a gran revolta irmandiña

Autor: Francisco Zabaleta

89,78 €

359,10 €

448,87 €

897,75 €

Do idilio á diáspora

Autor: Carlos López Barnardez

513,00 €

2.052,00 €

2.565,00 €

5.130,00 €

Romanceiro Popular Galego

Autor: Alfonso Hervella Courel

392,84 €

1.571,36 €

1.964,20 €

3.928,40 €

Total editorial

995,62 €

3.982,46 €

4.978,07 €

9.956,15 €

Edicións Positivas, S.L.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

A mirada inqueda (as películas de Andy Warhol)

Autor: Alberte Pagán

232,83 €

931,32 €

1.164,15 €

2.328,30 €

Contatrás

Autora: Paula Carballeira

144,21 €

576,84 €

721,05 €

1.442,10 €

Total editorial

377,04 €

1.508,16 €

1.885,20 €

3.770,40 €

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Tastarabás. Enciclopedia do Xoguete Popular Galego

Autor: Antón Cortizas

769,50 €

3.078,00 €

3.847,50 €

7.695,00 €

Total editorial

769,50 €

3.078,00 €

3.847,50 €

7.695,00 €

Editorial Galaxia, S.A.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Novos pasos por Bretaña coa memoria de Castel

Autor: Pemón Bouzas

232,83 €

931,32 €

1.164,15 €

2.328,30 €

Cociñar con algas

Autora: Estefanía Maceiras

288,42 €

1.153,68 €

1.442,10 €

2.884,20 €

Total editorial

521,25 €

2.085,00 €

2.606,25 €

5.212,50 €

Editorial Mendaur.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Guía estudo da catedral de Ourense. O Pórtico

Autores: San Manuel Neira-Xosé Borroso

532,40 €

2.129,60 €

2.662,00 €

5.324,00 €

Números. Libro bíblico

Autores: Frey Luis Álvarez-Xoán Manuel

406,11 €

1.624,45 €

2.030,56 €

4.061,12 €

Deuteronomio. Libro bíblico

Autores: Frei Luis Álvarez Fernández-Xoán

406,11 €

1.624,45 €

2.030,56 €

4.061,12 €

Levítico. Libro bíblico

Autores: Frey Luis Álvarez-Xoán Manuel

406,11 €

1.624,45 €

2.030,56 €

4.061,12 €

Total editorial

1.750,73 €

7.002,95 €

8.753,68 €

17.507,36 €

Gesbiblo, S.L.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Edición da obra: «Vol. I: A Costa da Morte»

Autor: Varios

424,00 €

1.696,00 €

2.120,00 €

4.240,00 €

Estudio comparado da cultura galega e irlandesa A

Autor: VV.AA.

418,88 €

1.675,52 €

2.094,40 €

4.188,80 €

Total editorial

842,88 €

3.371,52 €

4.214,40 €

8.428,80 €

Ir Indo Edicións, S.L.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Olería en Galicia: olería en Lugo

Autor: Luciano García Alén

288,42 €

1.153,68 €

1.442,10 €

2.884,20 €

Análise comarcal de Galicia: «Allariz e Celanova»

Autor: VV.AA. (coordinador Xelasio Suárez)

101,02 €

404,06 €

505,08 €

1.010,16 €

Análise comarcal de Galicia: Os Ancares e O Caurel

Autor: Xelaxio Suárez

101,02 €

404,06 €

505,08 €

1.010,16 €

Análise comarcal de Galicia: Arzúa e Melide

Autor: VV.AA.

101,02 €

404,06 €

505,08 €

1.010,16 €

Os hórreos de Galicia

Autor: Xesús A. Gulias Lamas

905,45 €

3.621,80 €

4.527,25 €

9.054,50 €

Historia de América: tomo 3

Autor: Carlos Sixirei

299,25 €

1.197,00 €

1.496,25 €

2.992,50 €

Historia de América: volume 2

Autor: Carlos Sixirei

299,25 €

1.197,00 €

1.496,25 €

2.992,50 €

Total editorial

2.095,43 €

8.381,66 €

10.477,09 €

20.954,18 €

Netbiblo, S.L.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

A economía marítima e a súa lexislación en Galicia

Autor: VV.AA.

720,13 €

2.880,51 €

3.600,64 €

7.201,28 €

Acuicultura, cultivos mariños e pesquerías en Galicia

Autor: VV.AA. (coord. Fernando González)

720,13 €

2.880,51 €

3.600,64 €

7.201,28 €

Edición da obra: «A Sostenibilidade e a Rsc en Gal»

Autor: VV.AA. (coord. Marta de la Cuesta)

744,96 €

2.979,84 €

3.724,80 €

7.449,60 €

Total editorial

2.185,22 €

8.740,86 €

10.926,08 €

21.852,16 €

Ouvirmos, S.L.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Historia da música en Galicia

Autora: Lorena López Cobas

500,32 €

2.001,28 €

2.501,60 €

5.003,20 €

Total editorial

500,32 €

2.001,28 €

2.501,60 €

5.003,20 €

Reverso Comunicación Cultura e Lingua, S.L.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Colección Clásicos Dixitais

Autor: VV.AA.

310,40 €

1.241,60 €

1.552,00 €

3.104,00 €

Total editorial

310,40 €

1.241,60 €

1.552,00 €

3.104,00 €

Rinoceronte Editora.

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Colección audio libros: Gotz e Meyer

Autor: David Albahari

224,48 €

897,92 €

1.122,40 €

2.244,80 €

Colec. de audiolibros: O Xardín de Mulay Abd

Autor: André Kaminski

246,93 €

987,71 €

1.234,64 €

2.469,28 €

Colec. audiolibro: Botchan

Autor: Natsutle Soseki

246,93 €

987,71 €

1.234,64 €

2.469,28 €

Col. audio libros: Unha lectora fóra do común

Autor: Alan Bennett

224,48 €

897,92 €

1.122,40 €

2.244,80 €

Edición anotada de Sherlok Holmes

Autor: Arthur Conan Doyle

1.171,80 €

4.687,20 €

5.859,00 €

11.718,00 €

Total editorial

2.114,62 €

8.458,46 €

10.573,08 €

21.146,16 €

Trymar, Soc. Coop. Galega

Título

2011-10%

2012-40%

2013-50%

Subvención

Mitoloxía relixiosa (5 volumes)

Autora: Rosa Antonio Viéitez

166,05 €

664,20 €

830,25 €

1.660,50 €

Contos históricos (5 volumes)

Autora: Rosa Antonio Viéitez

166,05 €

664,20 €

830,25 €

1.660,50 €

Enciclopedia Espacios Naturais Galegos (2 volumes)

Autor: José Castro e outros

100,92 €

403,68 €

504,60 €

1.009,20 €

Total editorial

433,02 €

1.732,08 €

2.165,10 €

4.330,20 €