Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 165 Martes, 30 de agosto de 2011 Páx. 26019

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Illa de Arousa

ANUNCIO da convocatoria para a cobertura de prazas vacantes de persoal funcionario e persoal laboral.

A Xunta de Goberno local deste concello, en sesión celebrada o 15 de abril de 2011, acordou aprobar a convocatoria e as bases reguladoras para a cobertura das prazas vacantes que se sinalan a continuación, incluídas na oferta de emprego público para o ano 2011, aprobada pola Resolución da Alcaldía do 10 de marzo de 2011 e publicada no DOG nº 70, do 8 de abril de 2011:

– Persoal funcionario:

Grupo segundo artigo 76 e disposición transitoria terceira da Lei 7/2007, do 12 de abril: C2.

Clasificación: escala de administración xeral, subescala auxiliar.

Denominación: auxiliar administrativo.

Número de vacantes: 2.

Forma de provisión: oposición libre.

– Persoal laboral:

Grupo segundo o convenio colectivo: C1.

Clasificación: escala de administración especial.

Categoría: técnico auxiliar.

Denominación: administrativo-delineante.

Número de vacantes: 1.

Forma de provisión: oposición libre.

Deste modo, establécese un prazo de vinte días naturais para a presentación de instancias, prazo que comezará a contar desde a inserción do anuncio correspondente no Boletín Oficial del Estado.

As bases atópanse publicadas no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra n.º 84, do 3 de maio de 2011, e corrección de erros nos números 98 e 151, do 24 de maio e 8 de agosto de 2011.

A Illa de Arousa, 9 de agosto de 2011.

José Manuel Vázquez Vázquez
Alcalde