Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Xoves, 3 de novembro de 2011 Páx. 32163

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2011, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de maio de 2011, pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres e se procede á súa convocatoria (Diario Oficial de Galicia n.º 103, do 30 de maio de 2011).

De conformidade co disposto no artigo 15.1.º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 21 da Resolución do 19 de maio de 2011, pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres e se procede á súa convocatoria, procédese á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da citada Resolución do 19 de maio de 2011.

Finalidade da axuda: estas axudas teñen como finalidade fortalecer e consolidar o movemento asociativo de mulleres, por ser un elemento indispensable na promoción da igualdade de oportunidades, a través das seguintes liñas:

Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos correntes que orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e as súas federacións.

Liña 2: promoción de hábitos de vida saudables, destinada a compensar gastos correntes e/ou de persoal producidos polo desenvolvemento de actividades destinadas a esta finalidade.

Norma reguladora: Resolución do 19 de maio de 2011 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres e se procede á súa convocatoria.

Crédito orzamentario: 63.571,43 euros.

Partida orzamentaria: 04.40.313B.480.0.

Entidades beneficiarias da subvención e importe concedido a cada unha delas: ver anexo.

Pontevedra, 17 de outubro de 2011.

Ramón Pereiro Santín
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Subvencións concedidas:

Crédito asignado: 63.454,68 euros.

Liña 1: consolidación do movemento asociativo.

CIF

Entidade

Importes

G36052843

Asociación de Familias e Mulleres do Medio Rural Deza

3.030,00

G36171023

Asociación de Mulleres Rurais A Candelaria

1.400,00

G36710234

Asociación Provincial de Empresarias de Pontevedra

5.760,00

G36015485

Asociación de Amas de Casa O Noso Lar

1.500,00

G36362598

Asociación de Mulleres Rurais de Lagartóns

1.750,00

G36519957

Asociación de Mulleres Rurais «As Buguineiras» de Nigoi

1.700,00

G36228054

Asociación de Mulleres Rurais Os Borrizos de Cornazo

1.300,00

Liña 2: promoción de hábitos de vida sudables.

CIF

Entidade

Importes

G36574663

Asociación de Mulleres Rurais de Cambeses Laxa Longa

2.220,00

G36511871

Asociación de Saiar pola Igualdade

4.000,00

G36528826

Asociación de Mulleres Rurais Santa Clara de Ancorados

4.000,00

G36584217

Asociación de Mulleres en Igualdade de Ribadumia

2.242,68

G36213106

Asociación de Mulleres Rurais e Consumidoras Perla de Arousa

1.800,00

G36353183

Asociación de Mulleres Rurais «Carballeira»

4.000,00

G94035672

Asociación Galega de Autónomas e Emprendedoras (AGAE)

4.000,00

G36591709

Asociación de Mulleres Rurais San Xulián de Vea e Baloira

1.404,00

G36461424

Asociación de Mulleres Rurais Xuntanza

1.550,00

G36528842

Asociación de Mulleres Rurais Castro Valente

1.134,00

G36222339

Asociación de Mulleres Rurais de Codeseda

1.600,00

G36449890

Asociación de Mulleres Rurais de San Tomé de Obra

1.550,00

G36451912

Asociación de Mulleres Rurais A Purísima

1.600,00

G36505451

Asociación de Mulleres Rurais «Santa Cruz de Piloño»

1.450,00

G94014024

Asociación de Mulleres en Igualdade de Donramiro

1.764,00

G36688992

Asociación de Mulleres de Cabral «Rosalía de Castro»

1.600,00

G36494011

Asociación de Mulleres Rurais Santo Montillón

1.550,00

G36584191

Asociación de Mulleres Creativas de Quireza

1.550,00

G36805851

Asociación de Mulleres de Bouzas

4.000,00

G36866572

Asociación de Mulleres Abaris

4.000,00