Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Luns, 7 de novembro de 2011 Páx. 32433

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2011, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se dispón a notificación das resolucións dos expedientes sancionadores por infraccións en materia de espectáculos públicos.

De conformidade co disposto no artigo 59.5.º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan, ás cales non se lles puido facer por correo certificado, as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores, por infraccións en materia de espectáculos públicos, cuxo número se cita no anexo.

Contra estas resolucións poderán interpoñer os interesados recurso de alzada, perante o conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa notificación.

Advírtase que de non ser emprendido este en tempo e forma deberá aboar a multa imposta no período de pagamento voluntario sinalado no boletín de multas e que pode recoller nas dependencias da xefatura territorial da consellería, a favor do Tesouro da Facenda Galega, na conta restrinxida que consta no devandito boletín, en calquera das oficinas da entidade bancaria Caixa Galicia, facendo constar o número do expediente sancionador. Transcorrido o dito prazo, procederase ao cobramento pola vía de constrinximento, de conformidade co establecido na disposición segunda da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 23 de novembro de 2001 (DOG do 5 de decembro).

Lugo, 17 de outubro de 2011.

Marta Barreiro Castro
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

Nome

DNI/NIF

N.º expt.

Precepto infrinxido

Último domicilio

Resolución

Lorena González Blanco

34267666-N

LU-E 123/11

23 o) en relación co 26 e) L.O. 1/1992

R/ Duquesa de Alba n.º 57-59, Monforte de Lemos

Multa de 310 €

Lorena González Blanco

34267666-N

LU-E 124/11

23 o) en relación co 26 e) L.O. 1/1992

R/ Duquesa de Alba n.º 57-59, Monforte de Lemos

Multa de 600 €

Ismie, S.C. (Manuel Ángel Rodríguez Fontao)

E-27240407

LU-E 129/11

23 o) en relación co 26 e) L.O. 1/1992

R/ Antonio Otero 3, Ribadeo

Multa de 1.200 €

Lorena González Blanco

34267666-N

LU-E 131/11

23 o) en relación co 26 e) L.O. 1/1992

R/ Duquesa de Alba n.º 57-59, Monforte de Lemos

Multa de 900 €

Ismie, S.C. (Manuel Ángel Rodríguez Fontao)

E-27240407

LU-E 133/11

23 o) en relación co 26 e) L.O. 1/1992

R/ Antonio Otero 3, Ribadeo

Multa de 1.500 €

Lorena González Blanco

34267666-N

LU-E 144/11

23 o) en relación co 26 e) L.O. 1/1992

R/ Duquesa de Alba n.º 57-59, Monforte de Lemos

Multa de 1.200 €

Ismie, S.C. (Manuel Ángel Rodríguez Fontao)

E-27240407

LU-E 147/11

23 o) en relación co 26 e) L.O. 1/1992

R/ Antonio Otero 3, Ribadeo

Multa de 1.800 €

Ismie, S.C. (Manuel Ángel Rodríguez Fontao)

E-27240407

LU-E 152/11

23 o) en relación co 26 e) L.O. 1/1992

R/ Antonio Otero 3, Ribadeo

Multa de 2.100 €

Ismie, S.C. (Manuel Ángel Rodríguez Fontao)

E-27240407

LU-E 152/11

23 o) en relación co 26 e) L.O. 1/1992

R/ Antonio Otero 3, Ribadeo

Multa de 2.100 €

Lorena González Blanco

34267666-N

LU-E 154/11

23 o) en relación co 26 e) L.O. 1/1992

R/ Duquesa de Alba n.º 57-59, Monforte de Lemos

Multa de 1.500 €