Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Venres, 2 de decembro de 2011 Páx. 35650

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2011, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se procede á publicación das subvencións destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.

De conformidade co disposto no artigo 15.1.º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 21 da Resolución do 19 de maio de 2011 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres e se procede á súa convocatoria (DOG n.º 103, do 30 de maio de 2011), procédese á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da citada Resolución do 19 de maio de 2011.

Finalidade da axuda: estas axudas teñen como finalidade fortalecer e consolidar o movemento asociativo de mulleres, por ser un elemento indispensable na promoción da igualdade de oportunidades, a través das seguintes liñas:

Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos corrrentes que orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e as súas federacións.

Liña 2 : promoción de hábitos de vida saudables, destinada a compensar gastos correntes e/ou de persoal producidos polo desenvolvemento de actividades destinadas a esta finalidade.

Norma reguladora: Resolución do 19 de maio de 2011 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres e se procede á súa convocatoria.

Crédito orzamentario: 38.571,43 euros.

Partida orzamentaria: 04.40.313B.480.0.

Entidades beneficiarias da subvención e importe concedido a cada unha delas: véxase o anexo.

A Coruña, 14 de novembro de 2011.

Ana Lado Eiriz
Xefa territorial da Coruña

ANEXO
Subvencións concedidas
Crédito asignado: 37.349,64 euros

Liña 1. Consolidación do movemento asociativo.

CIF

Entidade

Importes

G70180229

Asociación Red Madre Coruña

6.000,00 €

G70223417

Asociación Acadar

3.019,04 €

G15945686

Asociación Labregas

6.000,00 €

Liña 2. Promoción de hábitos de vida saudables.

CIF

Entidade

Importes

G15769532

Asociación Galega para a Formación de Mulleres

5.643,00 €

G15173263

Asociación Integro

6.000,00 €

G70184692

Mulleres e Igualdade Oleiros

4.000,00 €

G70278676

Asociación Apade

4.977,60 €

G70162185

Asociación de Mulleres de Dodro-Malvalila

1.557,60 €