Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Venres, 9 de decembro de 2011 Páx. 36099

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

ANUNCIO do 7 de decembro de 2011, da Dirección Xeral da Función Pública, polo que se dá publicidade á situación patrimonial dos membros do Consello da Xunta de Galicia en cumprimento do Acordo do 29.9.2011.

O Consello da Xunta de Galicia, na súa sesión do 29 de setembro de 2011, acordou facer pública, de maneira voluntaria, a situación patrimonial actual dos membros da Xunta de Galicia mediante a publicación do contido da declaración de bens patrimoniais, reflectida no modelo que se xuntou como anexo ao acordo.

Na súa virtude, completaron e presentaron cadansúa declaración, que foron recibidas no Rexistro de Bens Patrimoniais de Altos Cargos.

Procede, en consecuencia, dar publicidade ao contido das declaracións presentadas, para tal efecto, polos membros do Consello da Xunta de Galicia, comprensivas da situación patrimonial que declaran, e que se publican como anexo a este anuncio.

Tal e como consta no referido modelo aprobado polo acordo do Consello:

1. Non se inclúen os seguros de vida.

2. No suposto de bens indivisos, indícase o valor que corresponde segundo a porcentaxe de participación do declarante no ben ou dereito patrimonial.

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2011.

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Titular do cargo: Alberto Núñez Feijóo.

Cargo público orixe da declaración: presidente da Xunta de Galicia.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 151.223,39 €.

2. Valor total doutros bens: 365.544,47 €.

3. Total: 516.767,86 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 99.031 €.

Titular do cargo: Alfonso Rueda Valenzuela.

Cargo público orixe da declaración: conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 46.883,58 €.

2. Valor total doutros bens: 88.275 €.

3. Total: 135.158,58 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 74.000 €.

Titular do cargo: Marta Fernández Currás.

Cargo público orixe da declaración: conselleira de Facenda.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 61.878,9 €.

2. Valor total doutros bens: 15.986,5 €.

3. Total: 77.865,4 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 39.158 €.

Titular do cargo: Agustín Hernández Fernández de Rojas.

Cargo público orixe da declaración: conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 159.184 €.

2. Valor total doutros bens: 16.216 €.

3. Total: 175.400 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 146.027 €.

Titular do cargo: Javier Guerra Fernández.

Cargo público orixe da declaración: conselleiro de Economía e Industria.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 365.117 €.

2. Valor total doutros bens: 15.308.817 €.

3. Total: 15.673.934 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 0 €.

Titular do cargo: Jesús Vázquez Abad.

Cargo público orixe da declaración: conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 192.432,55 €.

2. Valor total doutros bens: 48.715,20 €.

3. Total: 241.147,75 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 96.202,00 €.

Titular do cargo: María del Pilar Farjas Abadía.

Cargo público orixe da declaración: conselleira de Sanidade.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 101.430 €.

2. Valor total doutros bens: 24.000 €.

3. Total: 125.430 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 25.600 €.

Titular do cargo: Roberto Varela Fariña.

Cargo público orixe da declaración: conselleiro de Cultura e Turismo.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 436.462 €.

2. Valor total doutros bens: 201.014 €.

3. Total: 637.476 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 312.500 €.

Titular do cargo: Beatriz Mato Otero.

Cargo público orixe da declaración: conselleira de Traballo e Benestar.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 100.000 €.

2. Valor total doutros bens: 32.000 €.

3. Total: 132.000 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 259.000 €.

Titular do cargo: Samuel Jesús Juárez Casado.

Cargo público orixe da declaración: conselleiro do Medio Rural.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 86.019 €.

2. Valor total doutros bens: 166.421 €.

3. Total: 252.440 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 17.902 €.

Titular do cargo: Rosa María Quintana Carballo.

Cargo público orixe da declaración: conselleira do Mar.

I. Activo.

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 51.977,79 €.

2. Valor total doutros bens: 42.233 €.

3. Total: 94.210,79 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 88.944,39 €.