Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Venres, 16 de decembro de 2011 Páx. 37050

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2011, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de maio de 2011, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres e se procede á súa convocatoria (Diario Oficial de Galicia número 103, do 30 de maio).

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 21 da Resolución do 19 de maio de 2011, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres e se procede á súa convocatoria, procédese á publicación das subvencións que foron concedidas por esta xefatura territorial con base na citada Resolución do 19 de maio.

Finalidade da axuda: fortalecer e consolidar o movemento asociativo de mulleres, por ser un elemento indispensable na promoción da igualdade de oportunidades, a través das seguintes liñas:

Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar os gastos correntes que orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e das súas federacións.

Liña 2: promoción de hábitos de vida saudables, destinada a compensar os gastos correntes e/ou de persoal producidos polo desenvolvemento de actividades destinadas a esta finalidade.

Norma reguladora: Resolución do 19 de maio de 2011 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres e se procede á súa convocatoria.

Crédito orzamentario: 65.000,00 euros.

Partida orzamentaria: 04.40.313B.480.0.

Entidades beneficiarias da subvención e importe concedido a cada unha delas: ver o anexo.

Ourense, 18 de novembro de 2011.

Luis Ortiz Álvarez
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Crédito asignado: 65.000,00 €.

Subvencións concedidas:

Liña 1: consolidación do movemento asociativo

CIF

Entidade

Importe

G32354227

Asociación de Mulleres Algueirada

3.000,00 €

G32278954

Asociación de Mulleres Rurais Pena da Sela, Amfar-Dadin

490,00 €

G32237869

Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense

5.760,00 €

G32014334

Asociación de Viúvas María Andrea

5.700,00 €

G32261679

Asociación de Mulleres Arandeira

2.640,00 €

V32218612

Centro de Animación Rural de Mulleres da Veiga

295,48 €

G32302408

Asociación de Mulleres Rurais O Castro

227,81 €

G32185092

Amas de Casa Rurais de Castro Caldelas

516,37 €

G32302614

Asociación de Mulleres Rurais Lumieira

972,00 €

G32403107

Asociación de Mulleres Rurais Terra das Augas

4.740,00 €

G32174062

Asociación de Mulleres Rurais Clarexar de Palmés

1.035,84 €

G32293508

Asociación de Mulleres Rurais Santa Rita

622,50 €

Liña 2: promoción de hábitos de vida saudables

CIF

Entidade

Importe

G32350555

Asociación de Mulleres Rurais Alumear

3.592,53 €

G32284747

Asociación de Mulleres Rurais e de Consumo País de Riós

1.568,00 €

G32375909

Asociación de Mulleres Rurais MMRR San Pedro

2.800,00 €

G32266082

Asociación de Mulleres Rurais MMRR de Gomesende

460,00 €

G32346009

Asociación de Mulleres Rurais Silvardeira

1.380,00 €

G32246399

Asociación de Mulleres Rurais A Revolta

322,00 €

G32255580

Asociación de Mulleres Rurais A Rubideira

828,00 €

G32302689

Asociación de Mulleres e Familias Rurais Breixo Refoxos

635,90 €

G32359564

Asociación de Mulleres Rurais As Sabelas

546,00 €

G32233512

Asociación de Mulleres Rurais Entre Nós

1.005,00 €

G32233017

Asociación de Mulleres Rurais Santa María de Macendo

910,00 €

G32298168

Asociación de Mulleres Rurais As Candelas

546,00 €

G32362741

Asociación de Mulleres Rurais Santa María de Tamagos

2.222,20 €

G32411670

Asociación de Mulleres Rurais O Patio de Melo

1.007,10 €

G32387698

Asociación de Mulleres Rurais Fonte do Sapo

360,00 €

G32349813

Asociación de Mulleres Rurais A Carballa

1.375,50 €

G32354177

Asociación de Mulleres Rurais Florecer

1.125,00 €

G32368227

Asociación de Mulleres Rurais Monterrei

1.780,00 €

G32204307

Asociación de Mulleres Rurais Portas Abertas

1.780,00 €

G32378911

Asociación de Mulleres Rurais Santa Eulalia de Montes

1.408,00 €

G32163461

Asociación de Mulleres Rurais Nosa Señora do Portal

1.320,00 €

G32363327

Asociación de Mulleres Rurais Velouxe

1.138,56 €

G32369951

Asociación de Mulleres Rurais A Esperanza

348,00 €

G32236648

Asociación de Mulleres Rurais Abelenda das Penas

1.206,40 €

G32207516

Asociación de Mulleres Anel

1.761,45 €

G32369605

Asociación de Mulleres Rurais As Abelairas

462,00 €

G32399792

Asociación de Mulleres Rurais O Toural

2.200,00 €

G32337990

Asociación de Mulleres Rurais Lansbricae

984,00 €

G32237638

Asociación de Mulleres Rurais Caldelas

1.440,00 €

G32182040

Asociación de Mulleres Rurais Xesta

1.196,86 €

G32278756

Asociación Mulleres Rurais de Sarreaus

1.291,50 €