Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Luns, 29 de setembro de 2014 Páx. 42525

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2014/15 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.

A Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20) regula as seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos.

Unha vez finalizado o procedemento establecido na citada orde para a autorización de seccións bilingües, procédese a facer pública a relación de novas seccións bilingües autorizadas a partir do próximo curso 2014/15, segundo o disposto no artigo 12.2.

En consecuencia, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e innovación Educativa

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros con seccións bilingües que se relacionan no anexo desta resolución.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada perante a persoa titular da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 107.1, 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2014

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Relación de centros con novas seccións bilingües para o curso 2014/15

Código centro

Centro

Idioma

Materia

Observacións

Curso

Ensinanza

15027861

IES Pedra da Aguia

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

15027861

IES Pedra da Aguia

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Bioloxía e xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Física e química

 

Educación secundaria obrigatoria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15032145

IES de Pastoriza

Inglés

Ciencias da natureza

 

Educación secundaria obrigatoria

15027551

CRA de Rianxo

Inglés

Educación artística

Só plástica mixto 1º e 2º. Escola de Capela e Pazo

Educación primaria

15026789

CEIP Baíñas

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15001148

IES As Mariñas

Inglés

Simulación empresarial

 

2º Administración e finanzas

Ciclos formativos de grao superior

15001471

CEIP Praia Xardín

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15001471

CEIP Praia Xardín

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15027851

IES A Cachada

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

15027851

IES A Cachada

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

15027851

IES A Cachada

Francés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra

Inglés

Educación plástica e visual

Só plástica (mixto 1º e 2º)

Educación primaria

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Matemáticas

 

Educación primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Matemáticas

 

Educación primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Matemáticas

 

Educación primaria

15027873

IES Afonso X O Sabio

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

15020969

CEIP Mosteiro de Caaveiro

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15020969

CEIP Mosteiro de Caaveiro

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15002591

IES Monte Neme

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

15021524

CEIP A Cristina

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15021524

CEIP A Cristina

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15002761

CEIP de Carnota

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004538

CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

15004538

CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

15005026

CEIP Sanjurjo de Carricarte

Inglés

Matemáticas

 

Educación primaria

15005211

IES Salvador de Madariaga

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

15005211

IES Salvador de Madariaga

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

15005233

IES Agra do Orzán

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

15005233

IES Agra do Orzán

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

15005233

IES Agra do Orzán

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15005233

IES Agra do Orzán

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15005269

IES Urbano Lugrís

Inglés

Formación e orientación laboral

 

1º Automatización e robótica Industrial

Ciclos formativos de grao superior

15005269

IES Urbano Lugrís

Inglés

Formación e orientación laboral

 

1º Sistemas electrotécnicos e automatizados

Ciclos formativos de grao superior

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Inglés

Ciencias da natureza

 

Educación secundaria obrigatoria

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15021792

CEIP Salgado Torres

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15021792

CEIP Salgado Torres

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15004654

CPR Santo Domingo

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004654

CPR Santo Domingo

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004654

CPR Santo Domingo

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004654

CPR Santo Domingo

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004654

CPR Santo Domingo

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004654

CPR Santo Domingo

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

15022981

CEIP de Centieiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15022981

CEIP de Centieiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Inglés

Educación artística

Só música

Educación primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15006432

CPR Tirso de Molina

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15006456

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

15006456

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

15006456

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15006456

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15006501

CPR Cristo Rey

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

Educación secundaria obrigatoria

15006501

CPR Cristo Rey

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

Educación secundaria obrigatoria

15006501

CPR Cristo Rey

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15006501

CPR Cristo Rey

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15006602

CPR Belén

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15006754

CIFP Ferrolterra

Inglés

Procesos de montaxe de instalacións

 

1º Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Ciclos formativos de grao superior

15006730

IES Sofía Casanova

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

15007242

CEIP Mar de Fóra

Inglés

Relixión católica

 

Educación primaria

15007242

CEIP Mar de Fóra

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15007242

CEIP Mar de Fóra

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15007242

CEIP Mar de Fóra

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15027654

IES Agra de Leborís

Inglés

Obradoiro de iniciativas emprendedoras

 

Educación secundaria obrigatoria

15007621

CPI Cabo da Area

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

15027228

IES María Casares

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

15027228

IES María Casares

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

15008805

CEIP de Melide Nº 1

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15008805

CEIP de Melide Nº 1

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15008805

CEIP de Melide Nº 1

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15008817

IES de Melide

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

15008817

IES de Melide

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

Inglés

Ciencias naturais

 

Educación primaria

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15008817

IES de Melide

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

15008817

IES de Melide

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

15023910

CEIP Martagona

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15025657

IES de Mugardos

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

15025657

IES de Mugardos

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malváez

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malváez

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

15005749

IES Universidade Laboral

Inglés

Configuración de instalacións domóticas e automáticas

 

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Ciclos formativos de grao superior

15027782

IES Nº 1

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

15012717

CEIP Rosalía de Castro

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15012717

CEIP Rosalía de Castro

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15026406

IES de Ponteceso

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

15013461

CPR San José

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013461

CPR San José

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013461

CPR San José

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013461

CPR San José

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013497

CPR Luís Vives

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15014349

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15014957

CPI de San Sadurniño

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15015421

CPR Juventud

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15015421

CPR Juventud

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15015469

CPR San Jorge

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15015615

CPR San Francisco Javier

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15024975

CEIP Pío XII

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15026753

IES A Pontepedriña

Francés

Educación para a cidadanía e os dereitos humanos

 

Educación secundaria obrigatoria

15013291

CEIP Eduardo Pondal

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15013291

CEIP Eduardo Pondal

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15027411

IES de Cacheiras

Portugués

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

15027411

IES de Cacheiras

Portugués

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

15017314

CEIP de Toques

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

15017314

CEIP de Toques

Inglés

Educación artística

Só plástica (mixto 5º e 6º)

Educación primaria

15026418

IES Terra de Soneira

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15019281

CPI de Zas

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

27001087

CEIP Rosalía de Castro

Inglés

Educación artística

Só plástica (mixto 3º e 4º)

Educación primaria

27003850

CEIP Santa María

Inglés

Educación artística

Só plástica (mixto 1º e 2º)

Educación primaria

27006218

CPR Cervantes

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27006231

CPR Divina Pastora

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27006231

CPR Divina Pastora

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27006243

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

27006243

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27016455

IES Sanxillao

Francés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

27006334

CEIP das Mercedes

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27006334

CEIP das Mercedes

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27006334

CEIP das Mercedes

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27006334

CEIP das Mercedes

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27006735

CEIP de Meira

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

27007259

IES Río Cabe

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

27007259

IES Río Cabe

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

27014860

CEIP A Gándara

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27009347

CEIP San Miguel

Inglés

Educación artística

Só plástica (mixto 3º e 4º)

Educación primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

27011974

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de la Asunción

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

27011974

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de la Asunción

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

27011974

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de la Asunción

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

27011974

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de la Asunción

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

27012887

CEIP do Vicedo

Inglés

Educación artística

Só plástica (mixto 5º e 6º)

Educación primaria

27013387

CEIP Antonio Pedrosa Latas

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32016789

CEIP Filomena Dato

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32016789

CEIP Filomena Dato

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32015682

CEIP de Castrelo do Val

Inglés

Educación artística

Só plástica (mixto 1º e 2º)

Educación primaria

32015682

CEIP de Castrelo do Val

Inglés

Educación artística

Só plástica (mixto 3º e 4º)

Educación primaria

32015682

CEIP de Castrelo do Val

Inglés

Educación artística

Só plástica (mixto 5º e 6º)

Educación primaria

32003783

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

32015268

CEIP Otero Novas

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

32015268

CEIP Otero Novas

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

32008392

CEIP Inmaculada

Inglés

Educación artística

Só plástica (mixto 1º e 2º)

Educación primaria

32008392

CEIP Inmaculada

Inglés

Educación artística

Só plástica (mixto 3º e 4º)

Educación primaria

32008446

CPR Concepción Arenal

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

32008446

CPR Concepción Arenal

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

32008446

CPR Concepción Arenal

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32008550

CPR San José

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32008550

CPR San José

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

32008616

CPR Padre Feijoo Zorelle

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

32008616

CPR Padre Feijoo Zorelle

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

32008707

CPR Plurilingüe

La Purísima

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Inglés

Análise instrumental

 

2º Laboratorio de análise e de control de calidade

Ciclos formativos de grao superior

32009116

IES 12 de Outubro

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

32015669

CEIP Mestre Vide

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32015669

CEIP Mestre Vide

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32016029

CEIP Ben-Cho-Shey

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32020631

CPR Pablo VI Fátima

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32004829

CEIP Rosalía de Castro

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32004829

CEIP Rosalía de Castro

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

32015232

IES Lagoa de Antela

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36019050

IES de Beade

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

36019050

IES de Beade

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

36000351

CPR Virgen Milagrosa

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36000417

CPR San Fermín

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36006109

CEIP de

Parada-Campañó

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36006109

CEIP de

Parada-Campañó

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36006109

CEIP de

Parada-Campañó

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36000831

CPR Sagrada Familia

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36016115

CPR Eduardo Pondal

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36016115

CPR Eduardo Pondal

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36016115

CPR Eduardo Pondal

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36016115

CPR Eduardo Pondal

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36016115

CPR Eduardo Pondal

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36016115

CPR Eduardo Pondal

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36018501

IES Monte Carrasco

Inglés

Ciencias da natureza

 

Educación secundaria obrigatoria

36018501

IES Monte Carrasco

Inglés

Ciencias da natureza

 

Educación secundaria obrigatoria

36001148

CPI da Cañiza

Francés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36001252

CPI do Progreso

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36001252

CPI do Progreso

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36018975

CEIP A Rúa

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36017703

CEIP Souto-Donas

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36017703

CEIP Souto-Donas

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36002359

IES Antón Losada Diéguez

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36002773

CEIP do Foxo

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36013618

CEIP de Figueiroa

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36003832

CEIP Valle-Inclán

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36020271

IES As Bizocas

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

Educación secundaria obrigatoria

36020271

IES As Bizocas

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

36003996

CPR San José

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36018653

CEIP Plurilingüe

As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36019244

IES A Sangriña

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

36013011

CEIP da Torre-Illa

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

36020295

IES Mestre Landín

Inglés

Informática

 

Educación secundaria obrigatoria

36015871

CEIP de

Meaño-As Covas

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36015871

CEIP de

Meaño-As Covas

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36013552

CEIP de Seara

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36013552

CEIP de Seara

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36004927

CPI de Mondariz

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

36019441

CEIP de Petelos

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36020155

CPR Estudio

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

Educación secundaria obrigatoria

36020155

CPR Estudio

Inglés

Ciencias da natureza

 

Educación secundaria obrigatoria

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Inglés

Educación artística

Só música

Educación primaria

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Inglés

Educación artística

Só música

Educación primaria

36014878

CEIP de Conmeniño

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36006377

CEIP Álvarez Limeses

Inglés

Matemáticas

 

Educación primaria

36006377

CEIP Álvarez Limeses

Inglés

Matemáticas

 

Educación primaria

36006377

CEIP Álvarez Limeses

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36006377

CEIP Álvarez Limeses

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36019611

CEP Marcos da Portela

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36019611

CEP Marcos da Portela

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36002773

CEIP do Foxo

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

36010204

CEIP Párroco don Camilo

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Educación física

 

Bacharelato

36013564

CEIP Pena de Francia

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010216

CPR Plurilingüe Divino Salvador

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36010216

CPR Plurilingüe Divino Salvador

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010897

CPR Santa Cristina

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36010897

CPR Santa Cristina

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36010897

CPR Santa Cristina

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

36010897

CPR Santa Cristina

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36010939

CPR Plurilingüe Barreiro

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Bioloxía e xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Bioloxía e xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Bioloxía e xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36011361

CPR Plurilingüe San José de la Guía

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

36011361

CPR Plurilingüe San José de la Guía

Inglés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

36011798

IES Alexandre Bóveda

Francés

Educación plástica e visual

 

Educación secundaria obrigatoria

36011853

CPR Daniel Castelao

Inglés

Programación de servizos e procesos

 

2º Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Ciclos formativos de grao superior

36011853

CPR Daniel Castelao

Inglés

Ofimática e proceso de información

 

1º Administración e finanzas

Ciclos formativos de grao superior

36011865

CPR Quiñones de León

Inglés

Coñecemento do medio natural, social e cultural

 

Educación primaria

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36015366

CEIP O Pombal

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36015366

CEIP O Pombal

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Inglés

Ciencias da natureza

 

Educación secundaria obrigatoria

36019062

IES Rosais 2

Inglés

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación secundaria obrigatoria

36024057

CPR Bouza Brey

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36024057

CPR Bouza Brey

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36010356

CPR Escuelas Nieto

Inglés

Educación física

 

Educación primaria

36011270

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

Educación secundaria obrigatoria

36011270

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro

Inglés

Proxecto interdisciplinar

 

Educación secundaria obrigatoria

36020386

IES Marco do Camballón

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

36020386

IES Marco do Camballón

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

36012471

IES Castro Alobre

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

36012471

IES Castro Alobre

Inglés

Educación física

 

Educación secundaria obrigatoria

36012471

IES Castro Alobre

Francés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

36013023

CEIP de San Roque

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36015792

CEIP Xulio Camba

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria

36015792

CEIP Xulio Camba

Inglés

Educación artística

Só plástica

Educación primaria