Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Martes, 7 de abril de 2015 Páx. 13314

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 4 de marzo de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se notifica ás persoas relacionadas a facturación ao seu nome de servizos sanitarios prestados neste centro no caso de non achegar os datos necesarios para facturar ao terceiro obrigado ao pagamento.

Pola presente cédula, e debido a que os abaixo relacionados non se atoparon nos domicilios que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintas causas para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícaselles ás persoas incluídas na relación que se insire que:

Segundo o recollido no anexo IX do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos do Sistema nacional de saúde e o procedemento para a súa actualización, así como no artigo 83 da Lei xeral de sanidade, e na disposición adicional 22 do texto refundido da Lei xeral de seguridade social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, de non presentar no prazo de dez (10) días os datos e documentación necesaria para poder facturar ao terceiro obrigado ao pagamento a asistencia sanitaria que lle foi prestada neste centro sanitario, os gastos asistenciais serán pola súa conta, tal e como se recolle no artigo 1 dos decretos 160/2010, do 23 de setembro (DOG núm. 188, do 29 de setembro); 209/2011, do 27 de outubro (DOG núm. 213, do 8 de novembro); 221/2012, do 31 de outubro (DOG núm. 222, do 21 de novembro), e 56/2014, do 30 de abril (DOG núm. 96, do 21 de maio), polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde, polo que se emitirá factura de gastos sanitarios ao seu nome.

Para todo tipo de consulta ou aclaración sobre a documentación que teñen que presentar deberán poñerse en contacto co Servizo de Facturación deste centro sanitario (teléfonos: 988 36 91 09/988 36 91 12).

Para que conste e sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, expido, asino e selo esta cédula.

Ourense, 4 de marzo de 2015

Eloína Núñez Masid
Xerente de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

ANEXO

Nome do doente

DNI/NIF

Afzaz --- Abdelilah

Y00438210M

Almeida Cunha, Olga Linda

77465193C

Araújo Álvarez, María del Mar

34628103Q

Arizti Garbizu, Daniel

72498426B

Aziam --- Noura

X4255363H

Penín Corderí, María Carmen

71628186E

Andrade García, Yago

33281126B

Da Costa Viana, Wesley

X9866800F

Fernández Acebedo, David

44488461K

Gondor Ozsvath, Atena Lilo

Y1089634T

González Groenewegen, Maaike

L3213489K

González da Silva, Adolfo

76647767Z

González Valsa, José Manuel

34702526B

Grisales Cortés, Jhon Stiven

Y0071012W

Irisarri Durán, Mónica

39460596W

Jiménez Mateo, Franklin

Y0999830B

Jiménez Montoya, María del Pilar

44464854N

Ojea Blanco, María del Carmen

34553409A

Oliveira Alonso, María Pilar

34627739C

Pereira Seara, Cristina

44496603K

Prada Conde, Jonathan

5449415W

Prada García, Lourdes

10063342Z

Reinoso Dacasa, Rogelio

34534170S

González Buján, María Graciela

34260696B

Rodríguez Monteiro, José Antonio

X2326118J