Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 15 de marzo de 2016 Páx. 9507

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

CORRECCIÓN de erros. Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Advertidos erros na publicación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 34, do 19 de febreiro de 2016, cómpre facer as oportunas correccións no sentido que se indica a seguir.

Nas páxinas 6206 e 6326, na exposición de motivos 11, 5º parágrafo, e mais na disposición derrogatoria única:

Onde di: «Lei 14/2009, do 29 de decembro,…», debe dicir: «Lei 14/2004, do 29 de decembro,…».