Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 18 de xaneiro de 2017 Páx. 2782

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello do Grove

ANUNCIO de licitación (expediente 230/2016).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para obtención da información:

a) Organismo: Xunta de Goberno do Concello do Grove.

b) Dependencia que tramita o expediente: Xunta de Goberno do Concello do Grove.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Xunta de Goberno do Concello do Grove.

2º. Domicilio: rúa Alcalde Xacobe Barral Otero, 3.

3º. Localidade e código postal: O Grove (36980), España.

4º. Teléfono: +34 986 73 09 75.

5º. Telefax: +34 986 73 13 58.

6º. Correo electrónico: tecnica@concellodogrove.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: http://contraciondelestado.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata as 14.00 horas do 6 de febreiro de 2017.

d) Número de expediente: 230/2016.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizo de limpeza e control DDD das instalacións municipais do Concello do Grove, dependentes da entidade local.

e) Prazo de execución: 2 anos.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 90911200 (servizos de limpeza de edificios).

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 637.861,38 euros.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 425.240,92 euros. Importe total: 514.541,51 euros.

6. Garantías exixidas: provisional (importe): 13.500,00 euros.

7. Requisitos específicos do contratista:

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: solvencia económica e financeira (un ou varios dos medios previstos nos artigos 75 a 79 do TRLCSP). Solvencia técnica e profesional: un ou varios dos medios previstos nos artigos 75 a 79 do TRLCSP).

8. Presentación de ofertas e de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: ata as 14.00 horas do 6 de febreiro de 2017.

b) Modalidade de presentación: manual.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Xunta de Goberno do Concello do Grove.

2. Domicilio: Alcalde Xacobe Barral Otero, 3.

3. Localidade e código postal: O Grove (36980), España.

e) Admisión de variantes: non.

f) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: apertura sobre oferta económica.

b) Enderezo: praza do Corgo, 1 (casa do concello, primeira planta, sala de comisións).

c) Localidade e código postal: O Grove (36980), España.

d) Data e hora: 10 de marzo de 2017 ás 13.00 (apertura de oferta económica).

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 26 de decembro de 2016.

O Grove, 26 de decembro de 2016

José A. Cacabelos Rico
Alcalde