Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Xoves, 14 de marzo de 2019 Páx. 13995

IV. Oposicións e concursos

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2019 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos da policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre, pola que se fai pública a relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo e a listaxe de reserva.

En sesión que tivo lugar o día 13 de marzo de 2019, o tribunal nomeado pola Orde do 3 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 195, do 11 de outubro) para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos da policía local, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre convocado por Orde do 4 de xullo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 134, do 13 de xullo), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

ACORDOU:

Primeiro. Publicar como anexo I a esta resolución a relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo unitario por orde das puntuacións obtidas.

Segundo. Publicar como anexo II a esta resolución a listaxe de reserva elaborada por orde decrecente de puntuación.

Terceiro. Elevar á Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública as listaxes referidas para os efectos que correspondan segundo o indicado nas bases.

Cuarto. De acordo co disposto na base 7.8 da convocatoria, contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada perante o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Estrada, 13 de marzo de 2019

Luis Míguez Macho
Presidente do tribunal

ANEXO I

Persoas aspirantes que resultaron aptas no proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 4 de xullo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 134, do 13 de xullo)

 

DNI_web

Apelidos

Nome

1

3*7*1*8*

Rico Teijeiro

Miguel

2

*9*3*1*8

Martínez Dubra

Diego

3

**93**12

Acuña Solla

Alejandro

4

*5**3*86

Bernández Martínez

Diego

5

44**70**

Grovas Mayo

Juan Jesús

6

*3*0*1*1

Taibo Cortiñas

Agustín

7

3*6*0*8*

Garea Ares

Jesús

8

77**66**

Pérez Arias

Claudio

9

**84**40

Fernández Camiño

Jorge

10

*2**1*31

Martínez Rodríguez

Diego

11

53**0*0*

Barreiro Fraga

Ángel

12

***2*542

Abal López

Pedro

13

531***8*

Capelán Martínez

Emilio José

14

7*8*0*4*7

Nouche López

Andrés

15

5*3*7*5*

Rodríguez Rodríguez

David

16

*9**94*3

Martínez Troitiño

Abel Javier

17

*69*3**9

Prego García

David

18

**6**130

Díez Nieto

Pablo

19

342*3*1*

Fernández Fuente

José Olaf

20

*3*5*7*0

Gavín Baamonde

Antonio

21

5*1*3*1*

Lamela Iglesias

Marcos

22

32**45**

Castro Dopico

Diego Manuel

23

**68**32

López Vigo

Abel

24

3*8*1*9*

Rego Martínez

Diego

25

3267****

Martínez Niebla

Jorge Manuel

26

**7*35*7

Rodríguez Otero

Diego

27

5*1**73*

Boo Mirás

Óscar

28

**48**38

Vidal Bravo

Daniel

29

*4632***7

Guerreiro Daporta

Juan

30

3***685*

Costoya Mosteiro

Marcos

31

4*4**2*0

Latorre Esmorís

Ariel Esteban

32

*3***802

Souto Varela

Fernando

33

36*7***7

Martínez Correa

Santiago

34

47***69*

Martínez Gestal

Alejandro

35

7*3*70**

Varela Míguez

Ángel

36

**1*2*50

Naveiro Rendo

Pablo

37

7**3*4*8

Criado López

Sergio

38

333***3*

Pérez Soto

Iván

ANEXO II

Listaxe de reserva no proceso no proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 4 de xullo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 134, do 13 de xullo)

 

DNI_web

Apelidos

Nome

39

*4*6*6*3

Álvarez Caloto

Pablo

40

3*5*5*6*

López Rodríguez

Pablo

41

7**30**9

Hernández Marín

Federico

42

**54**79

Roca Cancio

Rubén Ángel

43

53**95**

Casas Bea

Brais

44

*6**04*6

Rodríguez Pérez

Roberto

45

*3*8*53*

Hermida Suárez

Daniel

46

5*1*9*5*

Olivares Parga

Roberto

47

*40*9*7*

Carbón González

David

48

*93**50*

Lagares Rocha

Juan Carlos

49

**08**63

Bello Abuín

Francisco Javier

50

7**33**7

Vázquez Arias

Micael

51

*61**2*5

Abalde Amoedo

Rubén

52

7*3**89*

Roel Vallo

Damián

53

48**4**7

Penas Añón

Alba

54

3*4**21*

Campos Martínez

Pedro

55

*9**4*65

Fernández Alonso

David

56

47*6**9*

Loureiro Borrazás

Lidia

57

*61*27**

Davila Granada

Paula

58

*74*4**3

Riobó Pérez

Martín

59

77**3**3

González Soliño

Eloy

60

*33***85

González Calvo

Darío

61

*2**46*6

Fachado Blanco

Carlos

62

3*15*3**

Barbosa Campos

Diego

63

*6**90*9

Freire Estraviz

Adrián

64

4**7*80*

García Castro

Efrén