EU participo!

Na elaboración da nova app da Xunta de Galicia

Compartir
  • whatsapp

Desde a Xunta de Galicia estamos a traballar na mellora dos servizos públicos dixitais, e para iso estamos deseñando unha App, chamada Xunta EU.

Xunta EU nace coa vocación de ser a aplicación móbil de referencia que ofreza os principais servizos administrativos da Xunta de Galicia, de xeito doado, inmediato, personalizado e adaptado as características dos dispositivos móbiles, primando a accesibilidade a usabilidade dos mesmos.

Podes axudarnos a ofrecer unha app máis útil suxeríndonos o que che resultaría de interese atopar nela.

Participa!

Valora de 1 a 5 as funcionalidades que máis che gustaría atopar en Xunta EU
  • 1: Non me gustaría esta funcionalidade
  • 5: Gustaríame moito esta funcionalidade
1 2 3 4 5
Tarxetas: acceso as tarxetas virtuais acreditativas (Carné Xove, familia numerosa...)
Certificados: acceso a certificados oficiais (certificado de discapacidade, ...)
Citas: xestionar citas coas oficinas de atención a cidadanía e rexistro da Xunta de Galicia
Avisos: recibir avisos da Administración (por exemplo avisos sobre a caducidade de Chave365)
Datos persoais: xestionar os teus datos persoais na Carpeta Cidadá
Chave365: xestionar o teu usuario e contrasinal de Chave365
Notificacións: consultar as túas notificacións administrativas
Firma electrónica: utilizar o móbil para confirmar a firma electrónica dos trámites administrativos
Expedientes: consultar o estado dos teus expedientes administrativos
Rexistro: consultar as entradas realizadas no rexistro administrativo
Verificación de documentos: comprobación da validez de documentos asinados electronicamente
Apoderamentos: consultar os teus apoderamentos do Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia
Prestacións: consultar as túas prestacións concedidas no ámbito dos Servizos Sociais
Subscricións: xestionar subscricións persoais aos temas de interese da Xunta de Galicia
Queixas e suxestións: consultar as túas queixas e/ou suxestións dirixidas á Xunta de Galicia
Que máis funcionalidades opinas que debería ter a App? Dános a túa opinión!
Insire o texto da túa mensaxe