CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Entidades adscritas
Img
 • Instituto Galego de Estatística (IGE)
  José Antonio Campo Andión
  Director
  Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
  15781 Santiago de Compostela
  Fax: 981 541 333
 • Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
  Sonia Rodríguez-Campos González
  Directora xeral
  Rúa Madrid, 2-4. Polígono das Fontiñas
  15707 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 546 042 - Fax: 981 546 330
  Correo-e: egap@xunta.gal
 • Centro Informático para a Xestión Tributaria,
  Económico-Financeira e Contable (CIXTEC)

  Víctor Coladas Bilbao
  Director
  Rúa Domingo Fontán, 9 
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 300/02 - Fax: 981 541 303
 • Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia
  Rúa Raxeira 52, 2.º andar
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 881 99 54 81 - Fax: 881 99 54 85
  Correo-e: tacgal@xunta.gal
 • Consello Económico e Social de Galicia (CES)
  Agustín Hernández Fernández de Rojas
  Presidenta
  Algalia de Abaixo, 24 
  15704 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 650 - Fax: 981 576 526