CONSELLERÍA DE FACENDA
Entidades adscritas
Img
 • Centro Informático para a Xestión Tributaria,
  Económico-Financeira e Contable (CIXTEC)

  Víctor Coladas Bilbao
  Director
  Rúa Domingo Fontán, 9 
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 300/02 - Fax: 981 541 303
 • Instituto Galego de Estatística (IGE)
  José Antonio Campo Andión
  Director
  Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
  15781 Santiago de Compostela
  Fax: 981 541 333
 • Consello Galego da Competencia (CGC)
  Francisco Hernández Rodríguez
  Presidente
  Área Central, 1º andar, locais L34 F2-G-H-I -
  15707 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 957 561 - Fax: 981 957 560
 • Consello Económico e Social de Galicia (CES)
  Mª Corina Porro Martínez
  Presidenta
  Algalia de Abaixo, 24 
  15704 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 650 - Fax: 981 576 526