Xunta de Galicia

Resultados das probas físicas e visuais - ano 2017

28 de abril de 2017.- No portal web da Consellería do Medio Rural pódense consultar os resultados das probas físicas e de agudeza visual dos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga, convocadas pola Resolución do 23 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 64 do 31 de marzo de 2017).

Ligazóns relacionadas

  • Contratación temporal