Xunta de Galicia

Inclusión nas listas de contratación 2017

20 de decembro de 2017.- O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 13 de decembro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, reguladas no Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro.

Documentos relacionados

Ligazóns relacionadas

  • Contratación temporal