Xunta de Galicia

Publicación da actualización - febreiro 2018

28 de febreiro de 2018.- O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2017 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Ligazóns relacionadas

  • Contratación temporal