Xunta de Galicia

Publicación da resolución de apertura e peche de listas Decreto 37/2006

28 de febreiro de 2018.- O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades.

Ligazóns relacionadas

  • Contratación temporal