Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Elaboración de listas para a provisión de postos de traballo do grupo v, categoría 003 (ordenanza e outras), a cubrir por persoas que acrediten discapacidade intelectual

Ligazóns relacionadas