Publicación das listas definitivas de inclusión (profesores numerarios e mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros)
19/02/19

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 12 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.