Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Publicación das listas provisionais de inclusión da escala de gardacostas

21 de xuño de 2019.- O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 12 de xuño de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario do corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia e escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia, especialidades de patrón e mecánico (subgrupo C1).

Ligazóns relacionadas