Publicación das listas definitivas de inclusión
19/02/19

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 12 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.