Medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos/as empregados/as públicos/as ao traballo presencial
18/09/20

A instrución conxunta da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Dirección xeral da Función Pública sobre determinadas situacións de teletraballo pola evolución da COVID-19 inclúe medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos/as empregados/as públicos/as ao traballo presencial.

Ligazóns relacionadas