Avisos

Ten dispoñibles para consulta 100 avisos

Modificación da xornada dos días 25 e 26 de febreiro de 2020

Con motivo da celebración das festas do Entroido, modifícase a xornada dos vindeiros días 25 e 26 de febreiro para os/as empregados/as públicos/as da Xunta de Galicia.

  • Organización do traballo

Publicación das listas provisionais de inclusión da escala de gardacostas

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 12 de xuño de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario do corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia e escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia, especialidades de patrón e mecánico (subgrupo C1).

Nota informativa sobre o horario de verán 2019

De aplicación do 16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous inclusive).

  • Organización do traballo

Modificación da xornada dos días 5 e 6 de marzo de 2019

Con motivo da celebración das festas do Entroido, modifícase a xornada dos vindeiros días 5 e 6 de marzo para os/as empregados/as públicos/as da Xunta de Galicia.

  • Organización do traballo

Publicación das listas definitivas de inclusión (profesores numerarios e mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros)

Se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

  • Contratación temporal

Publicación das listas definitivas de inclusión

Se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

  • Contratación temporal