Resultados das probas físicas e visuais - ano 2018
18/07/18

No portal web da Consellería do Medio Rural pódense consultar os resultados das probas físicas e de agudeza visual dos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga, convocadas pola Resolución do 18 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 120 do 25 de xuño de 2018).

Ligazóns relacionadas