Publicación das listas provisionais de inclusión (profesores numerarios e mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros)
19/12/18

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a Resolución do 17 de decembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.

Ligazóns relacionadas