Consellería de Economía, Emprego e Industria

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Resolución do 8 de novembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 7 de novembro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria e da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 6 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de xullo de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Corrección de erros. Resolución do 6 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de xullo de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

Resolución do 16 de decembro do 2011 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de decembro do 2011, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Consumo

Corrección de erros. Resolución do 16 de decembro do 2011 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de decembro do 2011, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Consumo

Resolución do 2 de outubro de 2009 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 1 de outubro de 2009 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto Galego de Consumo

Resolución do 2 de outubro de 2008 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 2 de outubro de 2008, polo que se modifica a relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Consumo

Resolución do 3 de abril de 2006 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de marzo de 2006 polo que se aproba a relación de postos de traballo do Instituto Galego de Consumo

INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA

Resolución do 28 de febreiro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Corrección de erros. Resolución do 28 de febreiro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

Resolución do 30 de marzo de 2012 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de marzo de 2012 polo que se aproba a relación de postos de traballo do Consello Galego de Relacións Laborais

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Resolución do 8 de novembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 7 de novembro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria e da Axencia Galega de Innovación

Resolución do 18 de xullo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de xullo de 2019 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Resolución do 28 de decembro de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de decembro de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega da Industria Forestal