Elección de destino electrónica

Desde esta aplicación poderá consultar a través do ano, grupo e escala ou categoría en concreto. Se quere coñecer información sobre as súas solicitudes cubra o NIF.

Compartir
  • whatsapp

Nesta páxina poderá acceder á aplicación que lle permitirá elixir destino electronicamente. Atopará o enlace ao final da páxina. Antes de acceder deberá ter en conta as seguintes consideracións:

  • Para acceder á aplicación debe empregar o seu NIF e a chave que lle será enviada por correo electrónico desde a Dirección Xeral da Función Pública
  • Ao entrar deberá seleccionar a opción que desexe e premer no botón "Actualizar" para comezar a indicar a súa preferencia de elección
  • Deberá ordenar as prazas seguindo a súa preferencia, colocando primeiro as de maior preferencia
  • Cada cambio que faga quedará gravado na aplicación. Se sae e entra de novo, o sistema mostraralle a última información introducida
  • Non hai botón de enviar. A súa preferencia de elección será a que teña almacenada o último día na hora de peche do prazo de elección
  • En calquera momento poderá imprimir un documento coa súa elección
  • No caso de que non desexe que se lle adxudique unha praza debe premer no botón da papeleira que atopará nesa praza para eliminala do proceso de adxudicación. Se cambia de idea pode premer no botón de reciclaxe. Se finalmente, no proceso de adxudicación non se lle puidera adxudicar algunha das prazas que non eliminou, quedará en excedencia no corpo ou categoría do proceso selectivo.
  • No caso de solicitar a renuncia ou quedar en excedencia no corpo ou categoría que superou deberá indicalo na aplicación e adicionalmente será obrigatorio presentar electronicamente mediante o procedemento PR004A unha solicitude na que se indique que desexa renunciar ao proceso selectivo ou ben que desexa quedar en situación de excedencia no corpo ou categoría que lle corresponda, que deberá ser indicado de modo claro. O enlace para xerar esta solicitude atópase na sede da Xunta de Galicia
  • No caso de que desexe presentar a excedencia condicional, dependendo do posto que lle corresponda, deberá indicalo na aplicación e adicionalmente será obrigatorio presentar electronicamente mediante o procedemento PR004A unha solicitude na que se indique que desexa solicitar a excedencia no caso de que non lle corresponda algunha das prazas indicadas. Deberá indicar o corpo ou categoría na que solicita a excedencia condicional e as prazas que desexa que se lle adxudiquen e que de non ser posible, solicita quedar en situación de excedencia. O enlace para xerar esta solicitude atópase na sede da Xunta de Galicia