Procesos selectivos Flecha desplegar

18/11/19 10B - VIXIANTE FIXO/A DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FOREST

VIXILANTE FIXO/A DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (PR.IN): Resolución e cualificacións do terceiro exercicio e procedemento acreditación méritos. Resolución do 13.11.2019

18/11/19 014 - BOMBEIRO/A FORESTAL

BOMBEIRO/A FORESTAL (PROMOCIÓN INTERNA): Resolución e cualificacións do terceiro exercicio e procedemento acreditación méritos. Resolución do 13.11.2019

18/11/19 2062 - ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS

ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS: Faise pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio. DOG Núm. 219 Luns, 18 de novembro de 2019

Contratación temporal Flecha movimiento

28/10/19 2075 - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO XUNTA GALICIA, ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

2/09/19 2069 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE QUÍMICOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

2/09/19 2069 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE QUÍMICOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados Flecha movimiento

12/11/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 20 de maio de 2019. Corrección de erros sobre a Resolución do 8 de maio de 2019.

8/10/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: PUBLICACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS Resolución de publicación da Listaxe definitivo de admitidos/excluídos

8/10/19 F9019 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019 - SIMULADO

CONCURSO DE GARDACOSTAS: PUBLICACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS Resolución de publicación da Listaxe definitivo de admitidos/excluídos

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368