Procesos selectivos Flecha desplegar

3/06/20 2051 - CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL (PRO.INT)

Corpo de xestión da Administración xeral (Promoción Interna): Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas. DOG Núm. 107 Mércores, 3 de xuño de 2020

3/06/20 2053 - CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL (P.I)

Corpo administrativo da Administración xeral (Promoción Interna): Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas. DOG Núm. 107 Mércores, 3 de xuño de 2020

3/06/20 2059 - CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL (PROM.INT)

Corpo auxiliar da Administración xeral (Promoción Interna): Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas. DOG Núm. 107 Mércores, 3 de xuño de 2020

Contratación temporal Flecha movimiento

30/04/20 - Prazo de inclusión

Suspendido o prazo para presentar as solicitudes de inclusión nas listas de contratación temporal O prazo para presentar solicitudes de inclusión nas listas para o nomeamento de persoal funcionario interino e a contratación...

14/03/20 - Anulación das citacións presenciais

Anúlanse as citacións presenciaias das listas de contratación temporal a partir do luns 16 de marzo de 2020 ás 8 horas. Anúlanse as citacións presenciaias das listas de contratación temporal a partir do luns 16 de marzo de 2020 ás 8 horas. As...

28/02/20 - Publicación resolución de apertura e peche de listas Decreto 37/2006

Apertura e peche de listas de cobertura temporal - 2020 CONSULTAR RESOLUCIÓN

Concursos de traslados Flecha movimiento

3/12/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: CORRECCIÓN ERROS DA CONVOCATORIA Corrección de erros da Convocatoria do concurso. DOG num. 226 do 27 de novembro de 2019

29/11/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: FOLLA DE CÁLCULO DE POSTOS VACANTES OFERTADOS Buzón de postos vacantes

Códigos de escalas
Códigos de formación
Códigos de observacións

27/11/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA Convocatoria do concurso. DOG num. 226 do 27 de novembro de 2019

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368