Procesos selectivos Flecha desplegar

18/10/19 2067 - ESCALA DE VETERINARIOS

ESCALA DE VETERINARIOS: RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019, pola que se eleva a definitivo o baremo das puntuacións da fase de concurso. DOG Núm. 199 Venres, 18 de outubro de 2019

18/10/19 2066 - ESPECIALIDADE DE ENXEÑARÍA DE MONTES

ENXEÑARÍA DE MONTES: ORDE do 10 de outubro de 2019 pola que se amplía o prazo de realización do primeiro exercicio. DOG Núm. 199 Venres, 18 de outubro de 2019

18/10/19 2071 - ESCALA DE LETRADOS

ESCALA DE LETRADOS: RESOLUCIÓN do 10.10.2019, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de aspirantes admitidas e excluídas. DOG Núm. 199 Venres, 18 de outubro de 2019

Contratación temporal Flecha movimiento

2/09/19 2069 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE QUÍMICOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

2/09/19 2069 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE QUÍMICOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

2/09/19 2068 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE BIÓLOGOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados Flecha movimiento

8/10/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: PUBLICACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS Resolución de publicación da Listaxe definitivo de admitidos/excluídos

9/09/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: PUBLICACIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS Relación provisiónal de admitidos/excluídos

19/06/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2019 pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes. DOG Núm. 115 Mércores, 19 de xuño de 2019

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368