Procesos selectivos Flecha desplegar

1/01/22 NOTA INFORMATIVA SOBRE ACREDITACIÓN DO IDIOMA

As bases dos procesos selectivos convocados pola D.X. da Función Pública da establecen a necesidade de acreditar o coñecemento do idioma galego. Nota informativa e modela de instancia de remisión de documentos

28/11/21 207U - SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS F

ESPECIALIDADE DE BOMBEIRO FORESTAL: Plantilla de respostas e formulario de exame Exame Libre

28/11/21 207S - SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS F

ESPECIALIDADE DE EMISORISTA/VIXILANTE/A FIXO/A: Plantilla de respostas e formulario do exame Exame Libre

Contratación temporal Flecha movimiento

29/10/21 - Nota aclaratoria sobre a convocatoria de solicitudes de inclusión en listas únicas

Nota aclaratoria sobre a convocatoria de solicitudes de inclusión en listas únicas publicada no DOG do 18 de outubro de 2021. Nota aclaratoria

27/10/21 2077 - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

18/10/21 - Publicación apertura prazo inclusión en determinadas listas únicas de persoal funcionario

As persoas solicitantes deberán ser integrantes das listas de persoal laboral de categorías profesionais equivalentes CONSULTAR RESOLUCIÓN

Concursos de traslados Flecha movimiento

5/11/21 F5419 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019 - SIMULADO

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: AMPLIACIÓN DO PRAZO MÁXIMO PARA RESOLVER O CONCURSO RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021

5/11/21 F5319 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019 - SIMULADO

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: AMPLIACIÓN DO PRAZO MÁXIMO PARA RESOLVER O CONCURSO RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021

5/11/21 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: AMPLIACIÓN DO PRAZO MÁXIMO PARA RESOLVER O CONCURSO RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218, 981 545 246
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 168, 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368