Procesos selectivos Flecha desplegar

24/03/23 208E - ESPECIALIDADE TRABALLO SOCIAL

ESPECIALIDADE TRABALLO SOCIAL: Resolución do 15 de marzo de 2023 pola que sai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo. DOG Núm. 59 Venres, 24 de marzo de 2023

24/03/23 208A - ESPECIALIDADE ENFERMARÍA

ESPECIALIDADE ENFERMARÍA: Resolución do 23 de marzo de 2023 pola que se convocan para a elección de destino provisional. DOG Núm. 59 Venres, 24 de marzo de 2023

24/03/23 006 - TITULADO/A SUPERIOR PSICÓLOGO/A

TITULADO/A SUPERIOR PSICÓLOGO/A: Resolución do 20 de marzo de 2023 pola que se convocan para a elección de destino provisional. DOG Núm. 59 Venres, 24 de marzo de 2023

Contratación temporal Flecha movimiento

21/03/23 208B - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ESCALA TÉCNICA DE FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

16/03/23 2059 - CORPO AUXILIAR DA XUNTA DE GALICIA

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

1/03/23 - Publicación resolución de apertura e peche de listas Decreto 37/2006

Apertura e peche de listas de cobertura temporal - 2023 CONSULTAR RESOLUCIÓN

Concursos de traslados Flecha movimiento

5/09/22 F0122 - CONCURSO ESCALAS DE ESTATÍSTICOS

CONCURSO ESTATÍSTICOS 2022: RESOLUCIÓN DO CONCURSO Resolución do 30 de agosto de 2022

8/07/22 F0122 - CONCURSO ESCALAS DE ESTATÍSTICOS

CONCURSO ESTATÍSTICOS 2022: PUBLICACIÓN DAS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS Resolución do 5 de xullo de 2022

17/06/22 F0122 - CONCURSO ESCALAS DE ESTATÍSTICOS

CONCURSO ESTATÍSTICOS 2022: PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINTIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS Resolución do 14 de xuño de 2022

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Teléfono: 012
Contratación temporal:
  • Teléfono: 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 168, 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • Teléfono: 981 545 234, 881 999 368