Funcionamento dos SERI
Compartir
  • whatsapp
SERI: Servizo de Resposta Inmediata

 

Modo de acceso

Facilmente identificables, o cidadán accede directamente ao SERI ou faino mediante a implantación de sistemas de cita previa, naqueles casos nos que a particularidade de xestión o aconselle, co fin de evitar ao máximo posible que se produzan colas de espera.

Tramitación

Para o usuario o funcionamento será similar á tramitación ordinaria, coas seguintes particularidades:

  • Tanto a solicitude como a documentación adicional que se lle xunte serán as que se determinen na norma que regule o procedemento en cuestión.
  • O lugar de presentación será o propio SERI.
  • Unha vez examinada a documentación e cumpridos os requisitos establecidos, o SERI emitirá a resolución, certificación ou autorización que proceda no mesmo momento.