Xunta de Galicia

Organizacións políticas e sindicais Organizacións políticas e sindicais

CSI.F: Central Sindical Independente e de Funcionarios


 • Presidente Autonómico: José Francisco Méndez Castro
Rúa dos Salgueiriños de Abaixo, 7-15703 Santiago de Compostela
Telf: 981 560 951 / 575 140
e-mail: galicia@csif.es
 • Unión provincial A Coruña
  José Ramón Villalibre Fernández
  Rúa José Luis Bugallal Marchesi,
  nº 5 anexo – entre chan dereita
  15008-A CORUÑA
  Telf: 981 134 113 / 981 060 323
  Fax: 981 060 324
  e-mail: coruna@csi-f.es
 • Unión provincial Lugo
  José Berciano Berciano
  Rúa Conde, 2 - baixo posterior
  27003-LUGO
  Telf: 982 250 169 / 655 666 681
  Fax: 982 245 521
  e-mail: lugo@csi-f.es
 • Unión provincial Ourense
  Concepción Rey Fernández
  Rúa Progreso, nº 145 - entre chan
  32003-OURENSE
  Telf: 988 241 111
  Fax: 988 213 538
  e-mail: ourense@csi-f.es
 • Unión provincial Pontevedra
  Eduardo Rejo Portela
  Rúa Marqués de Riestra, 18 - entre chan,
  36001-PONTEVEDRA
  Telf: 986 896 900 / 6710350612
  Fax: 986 896 901
  e-mail: pontevedra@csi-f.es