Xunta de Galicia

Organizacións políticas e sindicais Organizacións políticas e sindicais

Federación Noroeste de Asociacións Sindicais de Representantes de Comercio


 • Conde de Torrecedeira, 24 - 36202 Vigo
  • Tel.: 986 204 424 - Fax: 986 200 408
 • 15702 Santiago: Hórreo, 166-1ºb
  • Tel.: 981 599 695
 • Ramón y Cajal, 9-11-1ºa - 15006 A Coruña
  • Tel/Fax: 981 293 147
 • Dr. Gasalla, 2 Entr. - 27004 Lugo
  • Tel.: 982 212 187
 • Camiño Farixa, 9 - 32911 Ourense San Cibrao de Viñas
  • Tel.: 988 381 188 - Fax: 988 381 155
 • Cobián Roffignac, 4-3º - 36002 Pontevedra
  • Tel/Fax: 986 857 871