Xunta de Galicia

Institucións Galegas e Organismos Oficiais Institucións Galegas e Organismos Oficiais

Servizo Galego de Saúde - Sergas


 • Xerencia:
  • Xerente: José Flores Arias
  • Dirección: San Lázaro, s/n - 15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881 542 813 
  • Fax: 881 540 307
  • Correo-e: xerencia.sergas@sergas.es
 • Dirección de Asistencia Sanitaria:
  • Director: Jorge Aboal Viñas
  • Dirección: San Lázaro, s/n - 15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881 542 815 
  • Fax: 881 542 897
  • Correo-e: asistencia.sanitaria@sergas.es
 • Dirección de Recursos Económicos:
  • Directora: María Jesús Piñeiro Bello
  • Dirección: San Lázaro, s/n - 15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881 542 760 
  • Fax: 881 542 762
  • Correo-e: recursos.economicos@sergas.es
 • Dirección de Recursos Humanos:
  • Directora: Ana Mª Comesaña Álvarez
  • Dirección: San Lázaro, s/n - 15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881 542 800
  • Fax: 881 542 818
  • Correo-e: recursos.humanos@sergas.es