Xunta de Galicia

Institucións Galegas e Organismos Oficiais Institucións Galegas e Organismos Oficiais

Presidencia


 • Presidente : Miguel Ángel Santalices Vieira
 • Membros da Mesa do Parlamento de Galicia
  • Vicepresidente primeiro: María Elena Candia López
   • Tlf: 981 55 13 46
   • Fax: 981 551 404
  • Vicepresidenta Segunda: María Montserrat Prado Cores
  • Secretaria : María Corina Porro Martínez
   • Tlf: 981 55 13 53
  • Vicesecretaria : Marina Ortega Otero
   • Tlf: 981 55 15 31 / 981 551 336
 • Gabinete da Presidencia do Parlamento de Galicia
  • Director do Gabinete da Presidencia : Francisco Rojo Otero
   • Telf: 981 55 13 02
   • Fax: 981 551 400
  • Xefe de Prensa : Juan Carlos Varela Castiñeiras
   • Tlf: 981 55 13 29
   • Fax: 981 551 400