Xunta de Galicia

Institucións Galegas e Organismos Oficiais Institucións Galegas e Organismos Oficiais

Consello de Contas

Conselleiro maior:

  • José Antonio Redondo López

Conselleiros/as:

  • José Antonio Redondo López
  • Simón Rego Vilar
  • Tomás Pérez Vidal
  • Constantino Carreiras Souto

Secretario xeral:

  • Ana Ornilla Gillamón

DIRECTORIO TELEFÓNICO

 

Conselleiro Maior 
(cmaior@ccontasgalicia.es)
Tfno.: 981 54 22 11 Fax: 981 54 22 40

 

Área de Coordinación Xeral
Tfno.: 981 54 22 11

 

Área de Corporacións Locais
Tfno.: 981 54 22 15

 

Área da Conta Xeral
Tfno.: 981 54 22 13

 

Área do SERGAS
Tfno.: 981 54 22 14

 

Área Institucional
Tfno.: 981 54 22 12

 

SecretaríaXeral 
(secret@ccontasgalicia.es)
Tfno.: 981 54 22 16 Fax: 981 54 22 10