A Xunta pon en marcha o primeiro Plan de inspección do comercio dixital

A Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de publicar no DOG a iniciativa, que inclúe un total de 800 controis da información e publicidade en páxinas web e a análise dun mínimo de 70 produtos adquiridos a través da rede

Complementa o plan de inspección xeral que se pon en marcha cada ano co obxectivo de mellorar a calidade do comercio galego e o servizo aos consumidores, e que nesta edición prevé chegar a 1000 actuacións

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2019
Compartir
  • whatsapp

A Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de activar, mediante a súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG), o primeiro Plan de inspección do comercio dixital, que velará polos dereitos dos consumidores e a seguridade dos produtos ofertados na rede.

Búscase comprobar, a través da análise e inspección das páxinas web, o grao de cumprimento da legalidade vixente en materia de comercio e consumo. Ademais, impulsarase a mellora da información que recibe o consumidor a través de internet, tanto dos produtos ofrecidos como dos seus dereitos e obrigas; e velarase pola seguridade dos produtos ofertados na rede, verificando que cumpren todos os requisitos e garantías de seguridade para os seus usuarios.

O plan, que responde a unha proposta do sector, e que redundará nunha maior seguridade xurídica de todos os axentes do mesmo, estará vixente durante todo o ano, e desenvolverano de xeito coordinado os servizos de inspección de Comercio e de Consumo. Realizaranse un total de 800 controis da información e publicidade en páxinas web, e recolleranse mostras dun mínimo de 70 produtos adquiridos a través da rede.

Esta nova actuación complementa ao Plan de inspección comercial xeral, que tamén vén de publicarse no DOG, e que ten por obxecto a información aos comerciantes sobre a normativa de aplicación, así como a corrección dos incumprimentos, para mellorar a calidade do comercio galego e o servizo aos consumidores neste eido.

No Plan, que se fixa o obxectivo de chegar a 1000 actuacións ao longo do ano, establécese unha campaña informativa sobre normativa comercial, na que os establecementos terán un prazo para emendar as infraccións detectadas.

No tocante ás campañas de control do cumprimento da normativa, estarán centradas nas promocións de vendas (rebaixas, liquidacións e descontos); os prezos e os medios de pagamento; a devolución de productos, os horarios comerciais, e o control de actividades comerciales en establecementos que non dispoñan da autorización comercial autonómica, cando esta fóra preceptiva. Do mesmo xeito, realizaranse tamén verificacións do cumprimento das subvencións outorgadas no ano 2018.

Ademais das inspeccións planificadas, a inspección comercial tamén realizará inspeccións no caso de ter coñecemento ou indicios da existencia de feitos que poidan ser constitutivos de infracción administrativa.

Trátase do quinto Plan anual de inspección comercial trala aprobación a finais de 2014 do decreto polo que se desenvolve regulamentariamente o papel da inspección de comercio de Galicia, regulada na Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia.

Este decreto contempla a posta en marcha de plans anuais de inspección co obxectivo de maximizar a eficacia e eficiencia da actividade inspectora que xa se viña desenvolvendo, e potenciando a actuación da inspección de comercio na súa vertente de apoio e asesoramento ao sector; así como o seu labor preventivo para corrixir determinados incumprimentos e mellorar aspectos da súa actividade en beneficio das persoas consumidoras.

Neste sentido, cabe sinalar que dentro da campaña informativa incluída no Plan de Inspección Comercial para 2018 se logrou un 93% de cumprimentos na segunda visita de comprobación.

Imaxes relacionadas