Educación e as universidades galegas acordan incorporar catro novos títulos de grao ao Mapa de Titulacións do Sistema Universitario Galego (SUG)

O secretario xeral de Universidades mantivo unha xuntanza de traballo cos vicerreitores de titulacións das tres universidades para abordar a actualización do mapa de titulacións aprobado no ano 2017

No período 2017-21 engádense á oferta académica de Galicia un total de 18 títulos de grao de nova implantación nos campus galegos

A mellora introducida consolida o mapa de graos para completar títulos que non existen na actualidade en Galicia e, deste xeito, evitar que o alumnado teña que ir fóra a cursar determinados estudos

Cómpre lembrar que son as universidades as que teñen que levar a iniciativa e propoñer novas titulacións que, a posteriori, a Xunta deberá tramitar para a súa validación final por parte da Conferencia General de Política Universitaria

Santiago de Compostela, 30 xullo de 2019.- A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as universidades galegas acordan incorporar catro novos títulos de grao ao Mapa de Titulacións do Sistema Universitario de Galicia (SUG) co fin de completar a oferta académica nos campus galegos para os vindeiros anos.

Esta decisión foi consensuada hoxe entre o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díaz de Castro, a vicerreitora de Oferta Académica e Innovación Docente da UDC, Nancy Vázquez; a vicerreitora de Titulacións da USC, María Victoria Otero; e o vicerreitor de Ordenación Académica e Profesorado da UVigo, Manuel Ramos; no decurso dunha xuntanza de traballo mantida en Santiago co fin de actualizar o actual Mapa que fora aprobado por consenso no ano 2017 e que estará vixente para o período 2017-21.

Froito deste acordo, a Universidade da Coruña incorporará o grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía para o curso 2020-21; a Universidade de Vigo incorporará o grao dual en Tecnoloxía da Automoción para o curso 2021-22 (o segundo grao dual do sistema); e a USC o grao en Innovación Gastronómica e Xestión Hoteleira para o curso 2021-22 (tras a conversión do CSHG en centro adscrito á Universidade de Santiago).

A maiores, no curso 2021/22 entrará en funcionamento un cuarto, o grao en Relacións Internacionais, que será un grao interuniversitario (o segundo interuniversitario do SUG) entre a UDC (no campus de Ferrol) e a UVigo (no campus de Ourense).

Por outra parte, no curso 2020/2021, comezarán as simultaneidades do grao en Enxeñaría Mecánica e o grao en Enxeñaría Eléctrica no campus de Ferrol (UDC) e o grao en Enxeñería Mecánica e grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática no campus de Vigo (UVigo).

Cómpre lembrar que son as universidades as que teñen que levar a iniciativa e propoñer novas titulacións que, en todo caso, deben ser consensuadas polo conxunto do Sistema Universitario e, a posteriori, acadar a avaliación positiva e a autorización de implantación por parte da Xunta.

Por iso, a incorporación destas novas titulacións cínguese ás propostas que achegaron as tres universidades e que a Secretaría Xeral de Universidades se encargou de avaliar.

A mellora introducida agora consolida o mapa de graos para completar títulos que non existen na actualidade en Galicia e, deste xeito, evitar que o alumnado teña que ir fóra a cursar determinados estudos. Así, para o período 2017-21 engádense á oferta académica un total de 18 títulos universitarios de grao de nova implantación –incluídos os catro consensuados na reunión de hoxe- nos campus galegos.

A actualización que agora se aborda -logo de dous anos de funcionamento do Mapa- responde ao obxectivo prioritario da Consellería de acadar unha progresiva racionalización de títulos universitarios, como se vén facendo desde o ano 2017 cando se asinou un pacto unánime coas tres universidades que definiu os principios reitores da planificación da oferta académica universitaria ata o ano 2021.

Atendendo a esa folla de ruta, no curso 2018/19 incorporáronse cinco novos títulos de grao á oferta do SUG e neste curso 19/20 farano outros cinco.

Con estas modificacións acordadas hoxe, o mapa de graos do SUG queda actualizado ata 2021, unha vez que remate o estudo Galicia 2030 e defina as necesidades formativas universitarias para a vindeira década.

Imaxes relacionadas