CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE
Directorio

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Conselleira

Secretaría Xeral Técnica

 • Joaquín Macho Canales
  Secretario xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 574 - Fax: 981 544 366
 • Correo-e: sxt.civ@xunta.gal

Dirección Xeral de Mobilidade

 • Ignacio Maestro Saavedra
  Director xeral
 • Praza de Europa 5A 2º, Polígono de Fontiñas,
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 581 - Fax: 981 544 351
 • Correo-e: civ.mobilidade@xunta.gal

Gabinete da conselleira

 • Concepción Bilbao Golpe
  Xefa de gabinete
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 305 / 307
 • Correo-e: cim.gabinete@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Cristina Vilariño Vázquez
  Xefa de prensa
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 391 / 395
 • Correo-e: cim.prensa@xunta.gal