CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE
Entidades adscritas
 • Axencia Galega de Infraestruturas
  Francisco Menéndez Iglesias
  Director
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15704 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 544 564 / 01 - Fax: 981 544 543