CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Entidades adscritas
 • whatsapp
 • Insituto Galego de Vivenda e Solo
  Heriberto García Porto
  Director
  Área Central. Fontiñas
  15705 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 926 - Fax: 981 541 927
 • Axencia Galega de Infraestruturas
  Francisco Menéndez Iglesias
  Director
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15704 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 544 564 / 01 - Fax: 981 544 543