CONSELLERÍA DO MAR
Entidades adscritas
 • Instituto Tecnolóxico para o
  Control do Medio Mariño de Galicia

  Covadonga Salgado Blanco
  Directora
  Peirao de Vilaxoán, s/n - 36611 Vilagarcía de Arousa
  Tel.: 986 512 320/22 - Fax: 986 512 300