CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Directorio
 • whatsapp

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Conselleira

Secretaría Xeral Técnica

 • María Jesús Lorenzana Somoza
  Secretaria xeral técnica
 • San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 346
 • Correo-e: sxt.mot@xunta.gal

Dirección xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

 • Ana María Díaz López
  Directora xeral
 • San Lázaro s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 547 201 / 2 - Fax: 981 957 106
 • Correo-e: dxcn.cmati@xunta.gal

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

 • Encarnación Rivas Díaz
  Directora xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 355 - Fax: 981 544 343
 • Correo-e: sxurbanismo@xunta.gal

Gabinete da conselleira

Gabinete de comunicación

 • Xefa/e de gabinete
  -
 • San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 363/4
 • Correo-e: prensa.mot@xunta.gal