CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Entidades adscritas
 • whatsapp
...
 • Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
  José Antonio Cerdeira Pérez
  Director
  Rúa dos Camiños da Vida s/n, edificio Witland 1º andar
  15705 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 544 387 - Fax: 981 545 335
 • Augas de Galicia
  Roberto Rodríguez Martínez
  Director
  Praza Camilo Díaz Baliño 7-9 
  15704 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 545 308 - Fax: 981 544 988
 • Instituto de Estudos do Territorio
  Inés Santé Riveira
  Directora
  Edificio Administrativo de San Lázaro
  15703 Santiago de Compostela
 • Sociedade Galega de Medio Ambiente S.A. (SOGAMA)
  Javier Domínguez Lino
  Presidente
  Rúa Morzós nº 10, As Encrobas
  15187 Cerceda - A Coruña
  Tel.: 981 698 500 - Fax: 981 686 064
  Correo-e: cmc@sogama.es
  Web: www.sogama.gal/gl