CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Entidades adscritas
Img
 • Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)
  Manuel Rodríguez Vázquez
  Director
  Avenida do Camiño Francés 10 baixo
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 881 996 282
 • Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)
  Miguel Ángel Pérez Dubois
  Director Xeral
  Lugar da Barcia 56, Laraño
  15897 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 547 352 - Fax: 981 547 381
 • Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga)
  Silvestre José Balseiros Guinarte
  Director
  Irmandiños s/n, Salgueiriños
  15704 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 540 093 - Fax: 981 546 191