Entidades adscritas

Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga)

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

  • José Luis Cabarcos Corral
    Director
  • Avenida do Camiño Francés 10, baixo
    15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881 996 279
  • Correo-e: agacal@xunta.gal

Axencia Galega da Industria Forestal