CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL
Entidades adscritas
 • Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga)
  José Balseiros Guinarte
  Director
  Irmandiños s/n, Salgueiriños
  15704 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 546 283 - Fax: 981 546 191
 • Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader)
  Inés Santé Riveira
  Directora general
  Lugar da Barcia 56, Laraño
  15897 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 547 352 - Fax: 981 547 381
 • Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (Agacal)
  José Luis Cabarcos Corral
  Director
  Avenida do Camiño Francés 10, bajo
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 881 996 282