CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL
Entidades adscritas
Img
 • Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (Agacal)
  José Luis Cabarcos Corral
  Director
  Avenida do Camiño Francés 10 bajo
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 881 996 282
 • Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader)
  Miguel Ángel Pérez Dubois
  Director 
  Lugar da Barcia 56, Laraño
  15897 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 547 352 - Fax: 981 547 381
  Correo-e: info.agader@xunta.gal
 • Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga)
  Silvestre José Balseiros Guinarte
  Director/a
  Irmandiños s/n, Salgueiriños
  15704 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 540 093 - Fax: 981 546 191